aHa!Matrix export

Genereer matrix management rapportages van uw mindmap

De aHa!Matrix export genereert vanuit Mindjet een simpele matrix-weergave van de informatie uit uw maps.

Deze matrices zijn bruikbaar in balanced scorecard projecten, maar bijvoorbeeld ook voor programma management. De hiërarchische structuur van uw map wordt gebruikt om rijen, kolommen en cellen te genereren. De notities uit de takken van uw map worden meegenomen als tekst in de corresponderende cellen.