[:en]

Why Mindjet MindManager?

Mindjet MindManager is information mapping software that gives you a better way to conquer information overload, brainstorm concepts, develop strategies, simplify project planning, and communicate results. Mindjet maps provide an intuitive visual framework for organizing and prioritizing work.

Extensive integrations with Microsoft Outlook, Office, Project and SharePoint and dozens of add- ins from partners lets you take full advantage of Mindjet in the context of your typical workflow. Mindjet makes it easy to capture information and ideas, including tasks, hyperlinks, attachments and notes. By displaying the big picture and all the details in a single dynamic view, Mindjet fosters clarity, innovative thinking and communication to improve business results.

MindManager for Windows

* Upgrades for MindManager for Windows are only available for version 2017 and version 2016.

MindManager for Mac

* Upgrades for MindManager for Mac are available for all previous versions

 

[:nl]

Waarom Mindjet MindManager?

Mindjet MindManager  is information mapping software die je in staat stelt om op een betere manier om te gaan met de information overload, het brainstormen over concepten, het ontwikkelen van strategieën, het vereenvoudigen van projectmanagment en de uiteindelijke resultaten communiceren. Mindjet maps bieden een intuitief visueel kader voor het organiseren en prioriteren van werkzaamheden.

Verregaande integraties met Microsoft Outlook, Office, Project en SharePoint plus tientallen add- ins van partners zorgen ervoor dat Mindjet ten volle benut kan worden in dagelijkse werkzaamheden. Mindjet maakt het makkelijker om informatie en ideeën vast te leggen inclusief de daarbij behorende taken, hyperlinks, bijlagen en notities.
Door een dynamische weergave van zowel het gehele plaatje als de details bevordert Mindjet de duidelijkheid, het innovatieve denken en de communicatie om zo uiteindelijk het algehele resultaat te verbeteren.

MindManager for Windows

* Upgrades van MindManager for Windows alleen beschikbaar voor versie 2017 en versie 2016.

MindManager for Mac

* Upgrades van MindManager for Mac beschikbaar voor alle voorgaande versies.

 

Vanaf 5 gebruikers is het handiger om gebruik te maken van de uitgebreide mogelijkheden en netwerkinstallatie van MindManager Enterprise.
[:]