[:en]

The best knowledge management solution for Mindjet users!

The aHa!Visual web export allows you to publish the results of a brainstorm, meeting, project-dashboard or a strategy session in the same visual format the participants saw on the beamer when they left the conferencing room.

The aHa!Visual web export takes the mindmap and automatically generates a HTML version of it including links, notes, attachments (which become downloadable), colors, images, icons and so on. The visual aspect of this ‘web export template’ allows easy navigation from branch to branch. A special feature for ‘multimap exports’ allows the navigation to span across all maps – a feature not found in any other web export template.


[:nl]

De beste kennismanagement oplossing voor Mindjet gebruikers!

De aHa!Visual web export stelt u in staat om de resultaten van een brainstorm, vergadering, project-dashboard of een strategiesessie op eenzelfde visuele manier te publiceren als waarop de deelnemers de mindmap zagen bij het verlaten van de vergaderruimte.

Op basis van de mindmap zal de aHa!Visual web export automatisch een HTML-versie van uw midmap genereren met daarbij de behorende links, notities, bijlages (welke als downloads zullen worden aangeboden), kleuren, afbeeldingen, iconen etc. Het visuele aspect van deze ‘web export template’ zorgt ervoor dat er van tak tot tak in de mindmap doorgeklikt kan worden. Een speciale optie voor ‘multimap exports’ zorgt voor overkoepelende navigatie over al uw gelinkte mindmaps heen – een optie die in geen enkele andere web export template te vinden is.

[:]